Yabancı Sağlık Sigortası

Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası

İkamet izni için gerekli özel sağlık sigorta uygulaması yürürlüğe girmiştir. teminatlar;

Yatarak Tedavi Teminatları

*Hastane hizmetleri(ameliyat ,ameliyathane, anestezi, ilaç, labaratuvar, radyoloji vb)

*Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçı masrafları

*Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli

*ESWL, Gama Knife giderleri

*Koroner anjiyografi

*Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya , mikrobiyoloji , patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme

*Ameliyat sonrası fizik tedavi

*Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek amacıyla evde yapılan tıbbı bakım hizmetleri

*Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz

*Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbı tedaviler

*Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri

*Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler

*Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

Ayakta Tedavi Teminatları

*Doktor muayene

*Tanı amaçlı incelemeler

*İlaç

*Fizik tedavi

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 tl limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır

Son eklenen haberlerTüm Haberler