Yabancı Sağlık Sigortası


Yabancı Uyruklular İçin Sağlık Sigortası

İkamet izni için gerekli özel sağlık sigorta uygulaması yürürlüğe girmiştir. teminatlar;

Yatarak Tedavi Teminatları

*Hastane hizmetleri(ameliyat ,ameliyathane, anestezi, ilaç, labaratuvar, radyoloji vb)

*Hastanede kalınan süre içerisinde oda, yatak, yemek ve refakatçı masrafları

*Kornea, böbrek, pankreas, karaciğer, kalp, akciğer nakli

*ESWL, Gama Knife giderleri

*Koroner anjiyografi

*Yatarak tedavi esnasında yapılan tüm tanı amaçlı biyokimya , mikrobiyoloji , patoloji tetkikleri, radyolojik inceleme ve görüntüleme

*Ameliyat sonrası fizik tedavi

*Sigortalının günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olan ve sosyal bakımdan destek amacıyla evde yapılan tıbbı bakım hizmetleri

*Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz

*Besin zehirlenmesi, alçı uygulaması, basit yanık tedavileri gibi 24 saatten kısa süreli tıbbı tedaviler

*Bir kaza veya hastalık sonucunda uzuv kaybı olması halinde suni uzuv giderleri

*Yoğun bakım ünitelerindeki tedaviler

*Trafik kazası sonucu meydana gelen diş ve burun ile ilgili tedaviler

Ayakta Tedavi Teminatları

*Doktor muayene

*Tanı amaçlı incelemeler

*İlaç

*Fizik tedavi

Tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 tl limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır


   
  
  

Daha fazla bilgi için "Randevu Talep Formu"Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için "Randevu talep formu" 'nu doldurabilirsiniz. Sigorta ve emeklilik konularında ihtiyaçlarınızı beraber belirleyelim.
Randevu Talep Formu

Allianz Müşteri Hizmetleri ;


Allianz 0850 399 9999

0850 399 9999