Yangın

Yangın sigortaları ürün ve teminat seçenekleri ile sinai rizikolarınız için kendi güvence paketinizi oluşturabilmekte, sinai tesisinize karşılaşabileceğiniz tüm riskler için istediğiniz teminatları istediğiniz limitler ile seçebilmektesiniz.

Konutlar için tasarlanmış yuvam poliçemiz ve ticari rizikolar için tasarlanmış İşimin paket poliçemiz, kapsamları ve içerikleri açısından size tam güvence sağlamakta olduğundan, yangın sigortaları ürün seçenekleri genel olarak sinai rizikolara hitap etmektedir. Bunun yanında, istendiğinde konut ve işyerleri için ihtiyaçlarınıza yönelik kendi paketinizi oluşturabilme seçeneği sunulmaktadır.

Yangın Sigortası


Yangın Sigortası


Ev ya da işyerleri için en büyük korkuların başında her şeyin bir çırpıda yanıp kül olması tehlikesi gelir. Yapı Kredi Sigorta bu tehlikeye karşı Yangın Sigorta poliçesi ile evinizi veya işyerinizi yangına, yıldırıma ve infilaka karşı güvence altına almanızı sağlar. Bu teminatlara istendiğinde deprem, sel ve su baskını, fırtına, duman, yer kayması, kar ağırlığı gibi doğal afetlere karşı güvenceler de eklenebilir. Ayrıca yine isteğe bağlı olarak, dahili su basması, hava taşıtlarından parça düşmesi, kara taşıtları çarpması, hırsızlık, enkaz kaldırma masrafları, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terörizm teminatları da satın alınabilir.

Dövize Endeksli ve Dövizli Poliçe
Yangın Sigortası Poliçesi'yle güvenceye aldığınız eviniz veya işyerinizin sigorta yaptırdığınız tarihteki değeri enflasyon karşısında hızla düşebilir. Hasar halinde bu değer kaybından zarar görmenizi önlemek için Yapı Kredi Sigorta, Dövize Endeksli ve Dövizli Poliçe'yi hizmete sokmuştur. Bu poliçeler ile sigorta ettirdiğiniz değer, o günkü döviz üzerinden hesaplanır. Böylece sigorta bedeliniz, yükselen döviz değerine uyum sağlar.

Enflasyon Klozlu Poliçe
Yapı Kredi Sigorta'nın, sigortalı değerleri enflasyona karşı korumak amacıyla uyguladığı bir poliçe türü de Enflasyon Klozlu Poliçe'dir. Bu uygulamada bir önceki yılın enflasyon oranı göz önüne alınarak, muhtemel enflasyon karşısında sigorta bedelinin değerini koruması sağlanır.

Abonman Poliçeleri
İşletmelerin depolarında veya üretim sürecinde bulunan hammadde ve mamul maddeler hiçbir zaman aynı düzeyde kalmaz. Oysa stoklarını sigorta ettirmek isteyen işletmeciler genellikle poliçelerini bulunması muhtemel en yüksek miktar üzerinden düzenletirler. Bu yüzden depo mevcutları en az düzeydeyken de en yüksek primi ödemek zorunda kalırlar. Yapı Kredi Sigorta bu hizmetiyle, gereksiz yere fazla prim ödeme yükünü ortadan kaldırıyor. Depo mevcudunuzun gerçek değeri üzerinden prim ödeyerek, hem stoklarınızı tam değeriyle güvenceye almış, hem de fazla prim ödememiş oluyorsunuz.


Kâr Kaybı Sigortası

İşletmenizin yangın veya ek teminatlar nedeniyle zarara uğraması sonucu faaliyetin durması veya yavaşlaması neticesinde, azalan kârı ve devam eden sabit masrafları teminat altına alır.


Yangın Mali Sorumluluk Sigortası


Kiracı Sorumluluğu
Kiracısı olduğunuz binanın yangın ve ek teminatları nedeniyle hasara uğraması durumunda, mal sahibinin neden olduğunuz hasar ile ilgili tazminat taleplerini Yapı Kredi Sigorta, Kiracı Sorumluluk Teminatı ile karşılamaktadır.

Komşuluk Sorumluluğu
Evinizi yada işyerinizi yangına karşı Yapı Kredi Sigorta’ ya sigorta ettirmekle, kendi güvencenizi garantiye almış oluyorsunuz. Ne var ki böyle bir olay meydana geldiğinde komşularınız da bir zarara uğradığı takdirde, onların uğrayacağı zarardan sizin sorumlu tutulacağınızı biliyor musunuz?

Yapı Kredi Sigorta Komşuluk Sorumluluğu poliçesi sizi küçük bir primle komşularınızın zararlarına karşı da güvenceye alıyor.

Mal Sahibi sorumluluğu
Mal Sahibinin kiralanan ve kullanılan binası sebebiyle doğacak hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.


Kira Kaybı Sigortası


İster mal sahibi olun ister kiracı, Yapı Kredi Sigorta Kira Kaybı Poliçesi sizi de ilgilendirecektir. Oturulamayacak duruma gelen bir mülk için, kiracının peşin ödediği kira bedelini, mülkün kullanılamaz halde bulunduğu süre içinde karşılamaktadır. Kira Kaybı Poliçesi mal sahibi olan sigortalıya da, mülkünün bir hasar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinden dolayı beklediği kirayı poliçe süresi içinde olmak kaydıyla ödemektedir.Hırsızlık Sigortası


Gerek evlerimizde gerekse işyerlerimizde hepimizin korkulu rüyasıdır hırsızlık. Yapı Kredi Sigorta Hırsızlık Sigortası bu korkularınızı ortadan kaldıran bir hizmet. Hırsızlık Sigortası ile evinizdeki ev eşyalarınızı, işyerlerinizdeki, ticarethane, ambar, depo, ardiye veya imalathanelerinizdeki mal, büro eşyası ve demirbaşlarınızı, banka, büro, muayenehane ve laboratuvarlarınızdaki eşyalarınızı, hırsızlık tehlikesine karşı güvenceye alabilirsiniz. Ayrıca ev eşyaları içinde bulunan kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher , değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş kıymetli taş ve inciler, pul ve para koleksiyonları da bunlara ait bedellerin poliçeye yazılması ve kilit altında saklanması koşuluyla teminat altına alınabilir.


Kasa Hırsızlık Sigortası


Hırsıza kilit dayanmaz derler. Kötü niyetli kişilerin zaman zaman çeşitli yöntemler geliştirerek kasaları, hatta banka kasalarını bile soyduğunu gazetelerde okuyor, filmlerde izliyoruz.

Yapı Kredi Sigorta' nın Hırsızlık Sigortaları kapsamında özel bir uygulama da Kasa Hırsızlığı Sigortası. Banka, ticarethane,işletme, kurum ve konutlarda kasa içinde saklanan para, kıymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, külçe veya işlenmiş altın, değerli madenler ve bunlardan yapılmış eşya, işlenmiş değerli taş ve inciler, bedellerinin poliçede belirtilmesi ve kasada saklanması koşuluyla, sigortalının ailesinin, işyerlerinde çalışanların, hırsızlar tarafından zor ve şiddet kullanılarak ölüm tehdidi, yaralama veya öldürme eylemleriyle gerçekleştirilen hırsızlıkları kapsamaktadır.

Ayrıca grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinden yararlanılarak yapılan hırsızlık, yağma ve zararlar da istendiğinde ek teminat olarak sigorta kapsamına dahil edilebilir.


Cam Kırılması Sigortası


Yapı Kredi Sigorta Cam Kırılması Sigortası ile, yerlerine takılı bulunan cam ve aynalarınızın kırılmasından doğan hasarlarınız, teminat altına alıyor. Bu teminata, camların takılma harcamaları da dahildir. İstendiğinde, cam ve aynalar üzerinde bulunan yazı ve süslemelerde teminata dahil edilebilir.

Cam Kırılması Sigortası Genel Şartlar PDF versiyonu için tıklayın.

Daha fazla bilgi için "Randevu Talep Formu"Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için "Randevu talep formu" 'nu doldurabilirsiniz. Sigorta ve emeklilik konularında ihtiyaçlarınızı beraber belirleyelim.
Randevu Talep Formu

Allianz Müşteri Hizmetleri ;


Allianz 0850 399 9999

0850 399 9999