Kurumsal Grup Yaşam

Bireysel Planların yanı sıra Grup Yaşam Sigortaları ile yaşam kaybı, maluliyet, kritik hastalık gibi beklenmedik durumlara karşı çalışanlarınıza ve ailelerine maddi güvence sağlayabilirsiniz.


 • 18 - 65 yaş arasındaki tüm çalışanlar poliçe kapsamına alınabilir.
 • En az 10 çalışanın kapsam altına alınması gerekir.
 • Sigorta süresi 1 yıldır. Sigorta poliçesi isteğe bağlı olarak her yıl yenilenir


Grup Yaşam Sigortaları kapsamındaki teminatlar

Yaşam kaybı teminatları:
Sigortalının yaşamını kaybetmesi riskine karşı menfaattarlarını teminat altına alır.


 • Ecelen Yaşam Kaybı Teminatı
 • Kaza Sonucu Yaşam Kaybı Teminatı
 • Kaza Sonucu Toplu Taşıtta Yaşam Kaybı Teminatı


Kritik hastalıklar teminatı:
Aşağıda belirtilen hastalıklardan birine yakalanması riskine karşı sigortalıyı teminat altına alır:


 • Ameliyat gerektiren koroner damar hastalığı
 • Hastalık sonucu oluşan inme
 • Kanser
 • Kalp krizi
 • Böbrek yetmezliği
 • Temel organ nakli
 • Kötürümlük


Maluliyet teminatları:

Kaza ya da hastalık sebebiyle kalıcı sakatlığa uğraması riskine karşı sigortalıyı teminat altına alır.


Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı:
Kaza sonucu ortaya çıkabilecek tedavi masraflarına karşı sigortalıyı teminat altına alır.


Kaza sonucu gündelik tazminat teminatı:
Sigortalının kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak duruma gelmesi halinde sigortalıya gündelik tazminat ödenir.


Yaşam sigortalarına tanınan vergi avantajından yararlanarak ödenen primlerin maliyetleri düşürülebilir.

Daha fazla bilgi için "Randevu Talep Formu"Ürünlerimiz hakkında bilgi almak için "Randevu talep formu" 'nu doldurabilirsiniz. Sigorta ve emeklilik konularında ihtiyaçlarınızı beraber belirleyelim.
Randevu Talep Formu

Allianz Müşteri Hizmetleri ;


Allianz 0850 399 9999

0850 399 9999